Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Poslovni prostor v pritličju in kleti stavbe na naslovu Glavni trg 24 v Mariboru, ID znak dela stavbe 657-2201-15' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 90.000,00 EUR Pričetek draženja: 26.10.2021 09:00 Zunanja povezava: https://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=19134

  Poslovni prostor v pritličju in kleti stavbe na naslovu Glavni trg 24 v Mariboru, ID znak dela stavbe 657-2201-15, površina dela stavbe je povzeta iz katastra stavb GURS in znaša 76,6 m2. Za stanovanje je izdelana računska energetska izkaznica, energetski razred D. Leto izgradnje stavbe (vir GURS): 1931.

  Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z lastnikom sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v pravice prodajalca po najemni pogodbi.

   

   

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • Zaradi zagotovitve transparentnosti postopka s prijavo na e-dražbo podajam izrecno soglasje, da se strinjam z objavo mojega imena in priimka oz. navedbo pravne osebe v zapisniku draženja, ki bo dostopen vsem dražiteljem s trenutkom zaključka e-dražbe.
 • << Nazaj