Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: '7. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/13 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 1.045 m2' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 26.647,50 EUR Pričetek draženja: 30.06.2021 09:00 Zunanja povezava: http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/sporocila-in-obvestila/?id=7941

  Predmeti prodaje je:

  7. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/13 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 1.045 m2
  Izklicna cena: 26.647,50 EUR, ki ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost

  Pravila elektronske dražbe in več podatkov o predmetu prodaje je na voljo na zgoraj navedeni zunanji povezavi.

  Zaporedna št. 2: '8. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/12 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 990 m2' - Pregled
  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 25.245,00 EUR Pričetek draženja: 30.06.2021 10:00 Zunanja povezava: http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/sporocila-in-obvestila/?id=7941

  Predmeti prodaje je:

  8. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/12 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 990 m2
  Izklicna cena: 25.245,00 EUR, ki ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost

  Pravila elektronske dražbe in več podatkov o predmetu prodaje je na voljo na zgoraj navedeni zunanji povezavi.

  Zaporedna št. 3: '9. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/11 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 972 m2' - Pregled
  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 24.786,00 EUR Pričetek draženja: 30.06.2021 11:00 Zunanja povezava: http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/sporocila-in-obvestila/?id=7941

  Predmeti prodaje je:

  9. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/11 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 972 m2
  Izklicna cena: 24.786,00 EUR, ki ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost

  Pravila elektronske dražbe in več podatkov o predmetu prodaje je na voljo na zgoraj navedeni zunanji povezavi.

  Zaporedna št. 4: '15. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/24 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 771 m2' - Pregled
  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 19.660,00 EUR Pričetek draženja: 30.06.2021 12:00 Zunanja povezava: http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/sporocila-in-obvestila/?id=7941

  Predmeti prodaje je:

  15. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/24 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 771 m2
  Izklicna cena: 19.660,00 EUR, ki ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost

  Pravila elektronske dražbe in več podatkov o predmetu prodaje je na voljo na zgoraj navedeni zunanji povezavi.

  Zaporedna št. 5: '16. Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/25 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 1010 m2' - Pregled
  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 25.755,00 EUR Pričetek draženja: 30.06.2021 13:00 Zunanja povezava: http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/sporocila-in-obvestila/?id=7941

  Predmeti prodaje je:

  Zemljiška parcela: Parc. št. 1545/25 k.o. 1825 Zagradec, stavbna, površina 1010 m2
  Izklicna cena: 25.755,00 EUR, ki ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost

  Pravila elektronske dražbe in več podatkov o predmetu prodaje je na voljo na zgoraj navedeni zunanji povezavi.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • Zaradi zagotovitve transparentnosti postopka dražitelj s prijavo na e-dražbo podajam izrecno soglasje, da se strinjam z objavo mojega imena in priimka oz. navedbo pravne osebe v zapisniku draženja, ki bo dostopen vsem dražiteljem s trenutkom zaključka e-dražbe.
 • S pristopom na elektronsko javno dražbo izrecno in nepreklicno izjavljam, da sprejemam vse pogoje iz tega besedila in pravila e-javne dražbe, ki so objavljena na spletni povezavi: https://edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.
 • << Nazaj