Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Stanovanje v pritličju večstanovanjskega objekta (leto izgradnje: 1975) na naslovu Gorkega ulica 1, 2000 Maribor, v izmeri 113,10 m2, del št. 2 v stavbi št. 109 v k.o.- Tabor, ID znak: del stavbe 659-109-2, delež 1/1' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 115.000,00 EUR Pričetek draženja: 23.04.2021 09:00 Zunanja povezava: http://www.zag.si/drazba/

  Stanovanje v pritličju večstanovanjskega objekta (leto izgradnje: 1975) na naslovu Gorkega ulica 1, 2000 Maribor, v izmeri 113,10 m2 (neto tlorisna površina skupaj s kletnim prostorom), stanovanje: del št. 2 v stavbi št. 109 v k.o.- Tabor, ID znak: del stavbe 659-109-2, delež 1/1.

  Za objekt je izdelana EI, razred D 75 kWh/m2a.

  Dodaten opis:

  Izhaja iz Priloge k besedilu te elektronske javne dražbe in je objavljena na spletni strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije, na povezavi:

  http://www.zag.si/drazba/

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • Izjavljam, da sem besedilo elektronske javne dražbe št. 1/2021 prodajalca Zavod za gradbeništvo Slovenije prebral/a, ga razumel/a in se z njim v celoti strinjam.
 • << Nazaj