• Odstotek e-dražb z draženjem več artiklov (po tabeli): 55,17 %

  Odstotek vseh e-dražb, kjer se je čas draženja dinamično podaljševal: 40,11 %

 • Število izvedenih klasičnih e-dražb (višanje cene): 232

  Število izvedenih obratnih e-dražb (nižanje cene): 339

 • Dobiček v denarju, dosežen na klasičnih e-dražbah (višanje cene): 9.069.663,00 €

  Povprečen odstotek dobička (razlika med začetno in najvišjo končno ceno draženja): 172,73 %

 • Prihranek v denarju, dosežen na obratnih e-dražbah (razlika med začetno in končno ceno draženja): 2.633.319,00 €

  Povprečen odstotek prihranka (razlika med začetno in najugodnejšo končno ceno draženja): 91,12 %

 • Povprečno število vabljenih dražiteljev: 6

  Povprečno število dražiteljev, ki so dejansko dražili: 2

 • Odstotek dražiteljev, ki so dražili s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu - Android in iOS: 1,16 %

  Odstotek dražiteljev, ki so dražili preko spletnega brskalnika: 98,84 %