Odprte dražbe

 • Odstotek e-dražb z draženjem več artiklov (po tabeli): 40,66 %

  Odstotek vseh e-dražb, kjer se je čas draženja dinamično podaljševal: 36,08 %

 • Število izvedenih klasičnih e-dražb (višanje cene): 508

  Število izvedenih obratnih e-dražb (nižanje cene): 365

 • Dobiček v denarju, dosežen na klasičnih e-dražbah (višanje cene): 11.473.273,00 €

  Povprečen odstotek dobička (razlika med začetno in najvišjo končno ceno draženja): 166,22 %

 • Prihranek v denarju, dosežen na obratnih e-dražbah (razlika med začetno in končno ceno draženja): 2.743.130,00 €

  Povprečen odstotek prihranka (razlika med začetno in najugodnejšo končno ceno draženja): 91,13 %

 • Povprečno število vabljenih dražiteljev: 6

  Povprečno število dražiteljev, ki so dejansko dražili: 2

 • Odstotek dražiteljev, ki so dražili s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu - Android in iOS: 0,78 %

  Odstotek dražiteljev, ki so dražili preko spletnega brskalnika: 99,22 %

Video navodila

Prijava na odprto dražbo

Potek klasične dražbe

Potek nizozemske dražbe