• Odstotek e-dražb z draženjem več artiklov (po tabeli): 66,08 %

  Odstotek vseh e-dražb, kjer se je čas draženja dinamično podaljševal: 35,95 %

 • Število izvedenih klasičnih e-dražb (višanje cene): 111

  Število izvedenih obratnih e-dražb (nižanje cene): 284

 • Dobiček v denarju, dosežen na klasičnih e-dražbah (višanje cene): 901.799,00 €

  Povprečen odstotek dobička (razlika med začetno in najvišjo končno ceno draženja): 113,21 %

 • Prihranek v denarju, dosežen na obratnih e-dražbah (razlika med začetno in končno ceno draženja): 1.687.645,00 €

  Povprečen odstotek prihranka (razlika med začetno in najugodnejšo končno ceno draženja): 92,51 %

 • Povprečno število vabljenih dražiteljev: 4

  Povprečno število dražiteljev, ki so dejansko dražili: 2

 • Odstotek dražiteljev, ki so dražili s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu - Android in iOS: 1,29 %

  Odstotek dražiteljev, ki so dražili preko spletnega brskalnika: 98,71 %